De Earste Trimen

 • Individueel
 • Ontwikkelperspectief
 • Samenwerking zorgpartners
 • Vakbekwaam
 • Oog voor kind
 • Tabletonderwijs
 • Op niveau
 • Talentontwikkeling
 • Groepsdoorbrekend
 • Christelijk
 • Kanjertraining
 • Leerlingpanel
 • Verbinding dorp
 • Samenwerking VO

Vertrouwen in de kracht van het kind!

Hendrik Pollemastrjitte 2
8771 RT Nijland
0515-569678
earstetrimen@palludara.nl