Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt CBS De Earste Trimen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: De Kanjertraining, fruit eten in de ochtendpauzes, Smaaklessen volgen.

Directeur Doutzen van der Ende van CBS De Earste Trimen is er trots  op om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de muur in onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen die hier binnen komt gelijk zien dat onze school een gezonde school is!” Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

CBS De Earste Trimen is sinds dit schooljaar gefuseerd met ‘De Gearrin’ uit Folsgare. Om het schooljaar feestelijk te beginnen én om te vieren dat de school het vignet ‘Welbevinden’ heeft behaald, kregen de kinderen een voorstelling van De Frets cadeau. Groep 1 t/m 4 zijn naar de  voorstelling  ‘Freonskip’ geweest en groep 5 t/m 8 naar de voorstelling ‘Hoogtevrees’.