Missie en visie

“Vertrouwen in de kracht van het kind”

Missie
Kinderen komen op school om te leren en zich te ontwikkelen. De leerkracht schept de voorwaarden en begeleidt de kinderen met als doel een optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en mentaliteit van de kinderen.Wij willen recht doen aan drie basisbehoeften van het kind zoals die onder woorden zijn gebracht door pedagoog Luc Stevens. Ten eerste hebben kinderen behoefte aan een goede relatie met de leerkracht en met de andere kinderen inde groep. Een kind heeft de zekerheid nodig te weten dat ze elkaar kunnen vertrouwen in de groep en dat de leerkracht er voor hem/ haar is.Autonomie houdt in dat kinderen zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun ontwikkeling. Ze kunnen vaak heel goed hun eigen ontwikkeling benoemen en evalueren. Het is ook belangrijk om competentie te ervaren. Als kinderen leren om trots te zijn op zichzelf, dan groeit hun zelfvertrouwen en staan ze met steeds meer plezier in het leven.

Visie
CBS De Earste Trimen is een christelijke basisschool. Wij maken deze identiteit op verschillende manieren zichtbaar in de school. Iedere dag maken wij bewust tijd voor Bijbelverhalen, liedjes, gebed en gesprekken over dingen die de kinderen bezighouden. De christelijke feestdagen vieren we in de klas, in de school en soms in de kerk.Voorop staat dat we uitgaan van de kracht van ieder kind. Iedereen mag er zijn op zijn of haar eigen manier. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en onderlinge verschillen te respecteren. Binnen het talentonderwijs wordt duidelijk dat ieder kind een eigen talent heeft. Ze leren samenwerken en voor elkaar te zorgen, maar ook kritisch na te denken en zelfstandig taken aan te pakken. Wat wij ieder kind willen meegeven is dit: een stevige basis om zelfstandig, verantwoordelijk en liefdevol in de wereld te staan. Belangrijk is de rust in onze school. Duidelijke regels en structuur bieden kinderen houvast en de ruimte om te leren en eigen talenten te ontwikkelen.